SoyProFat

Wytłoki sojowe wolne od GMO.

SoyProFat

Wytłoki sojowe wolne od GMO.

PASZA ZE ZBILANSOWANYM BIAŁKIEM
I WARTOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ

Niezbędnym uniwersalnym pokarmem dla zwierząt jest ekstrahowana mączka sojowa. Podczas jego produkcji jest około 18-20% oleju sojowego wydobywane ze zmiażdżonej soi pod wpływem ciepła i rozpuszczalnika (związek na bazie heksanu). Następnie usuwa się zużyty rozpuszczalnik, przy czym pozostała ilość nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego limitu (do 30 mg / kg) zgodnie z dyrektywą 2009/32 / UE. Tak wytworzona „ekstrahowana śruta sojowa”, która zawiera wysoki udział białka (44–48%) i niski udział oleju (1-2%), jest najczęściej stosowanym surowcem w przemyśle paszowym.

Obecnie nie ma dowodów na to, że produkty zwierzęce (mięso, jaja itp.), które spożywają genetycznie zmodyfikowaną (GMO) mączkę sojową nie powodują problemów zdrowotnych u ludzi. Niemniej jednak zapotrzebowanie na żywność niezmodyfikowaną genetycznie, której głównym źródłem jest soja, stale rośnie.

Ze względu na potrzebę zwiększenia wydajności produkcji pasz i bardziej opłacalnej ekonomicznie produkcji produktów zwierzęcych, na pierwszy plan wysuwa się zwiększenie zawartości energii i strawnych aminokwasów w paszach.

Z nasion oleistych, pełnotłusta „full fat” soja jest jedynym surowcem, który można wykorzystać w dużych ilościach do stworzenia przepisu. Ma wysoką zawartość białka (33-35%), korzystną zawartość niezbędnych aminokwasów i średnią zawartość oleju (18-22%). Ze względu na wysoką zawartość substancji przeciwodżywczych ziarna soi muszą zostać poddane obróbce cieplnej. Istnieje wiele sposobów usuwania wrażliwych na ciepło środków przeciwodżywczych (inhibitor trypsyny i lektyny), ale usuwanie innych środków przeciwżywieniowych, takich jak glicyna i beta-konglicyna jest możliwe tylko przez wytłaczanie, co jest również bardzo kosztowne.

Pasza SoyProFat łączy zalety ekstrahowanej śruty sojowej i pełnotłustej „full fat“ soi oraz zapewnia ochronę przed wyżej wymienionymi i wspomnianymi wadami.

W oparciu o powyższe zalety porównanie wyekstrahowanej soi lub innych wyekstrahowanych roślin uprawnych (rzepaku, słonecznika) poprawie ulegają wyniki produkcji, a także zwiększa się zyskowość producenta i hodowcy zwierząt gospodarczych.

SK – SoyProFat

ważność od: 12.04.2021

SK – Produktovy list SoyProFat

ważność od: 27.04.2021

SK – KBÚ SoyProFat

ważność od: 16.03.2021

PL – Karta produktu SoyProFat

ważność od: 27.04.2021

HU – Termék adatlap SoyProFat

ważność od: 27.04.2021

HU – SoyProFat

ważność od: 12.04.2021

EN – SoyProFat

ważność od: 12.04.2021

EN – SDS SoyProFat

ważność od: 16.03.2021

EN – Product data sheet SoyProFat

ważność od: 09.08.2021

DE – Produktblatt SoyProFat

ważność od: 17.08.2021

CZ – SoyProFat

ważność od: 12.04.2021

CZ – Produktovy list SoyProFat

ważność od: 27.04.2021

JAKOŚCIOWY PRODUKT

W 100%
BEZ GMO

AMINOKWASY
ESENCJONALNE

ZRÓWNOWAŻONA WARTOŚĆ
ENERGII
I BIAŁKA

Dowiedz się więcej o naszych innych produktach

Dowiedz się więcej o naszych innych produktach

Potrzebujesz więcej informacji o naszych produktach i cenach?
Skontaktuj się z nami!