PRODUKTY SOJOWE
BEZ GMO

Jesteśmy największym przetwórcą i dystrybutorem produktów sojowych bez GMO na Słowacji

Nasze produkty

GamoSoy D

Olej sojowy z pierwszego tłoczenia bez GMO

GamoSoy R

Olej sojowy z pierwszego tłoczenia bez GMO

SoyProFat

Wytłoki sojowe wolne od GMO
Wartość Profat 50%

SoyProFat MAX

Tłoczona, prasowana śruta sojowa
Wartość Profat 54%

TYLKO NON-GMO:
ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE

Nie ryzykujemy! Nasze produkty produkujemy wyłącznie ze soi, która nie jest modyfikowana genetycznie.

Obecnie nie ma żadnych dowodów na to, że spożywanie genetycznie zmodyfikowanej paszy ma negatywny wpływ na jakość produktów z przemysłu zwierzęcego (mięso, mleko, jaja itp.). Społeczność naukowa nie zgadza się również z tym, czy konsumpcja takich produktów ma wpływ na zdrowie ludzi. Jednak zapotrzebowanie na żywność niemodyfikowaną genetycznie wciąż rośnie, i soja jest największym zanieczyszczeniem pod tym względem.

Jednym z największych problemów w uprawie soi jest walka ze szkodliwymi chwastami. Procesy modyfikacji genetycznej doprowadziły zatem do wyhodowania odmian soi odpornych na herbicydy. Są one niechlubnie znane jako odmiany GMO (Genetically modified organism). Obecnie społeczność naukowa nie ma konsensusu w sprawie wpływu modyfikacji genetycznej na zdrowie ludzi. Ze względu na możliwe ryzyko postanowiliśmy wytwarzać produkty wyłącznie z surowców niemodyfikowanych genetycznie (Non-GMO). Dzieje się tak pomimo faktu, że wiele firm ogranicza genetycznie zmodyfikowaną soję, aby obniżyć koszty.

WIADOMOŚCI – INFORMACJE