SÓJOVÉ PRODUKTY
BEZ GMO

Sme najväčším spracovávateľom a distribútorom sójových produktov bez GMO na Slovensku

Naše produkty

GamoSoy D

Panenský sójový
olej bez GMO 

GamoSoy R

Lisovaný, rafinovaný 
sójový olej bez GMO

SoyProFat

Sójové výlisky bez GMO
Hodnota ProFat 50%

SoyProFat MAX

Extrudované, lisované sójové výlisky
Hodnota ProFat 54%

Len NON-GMO:
Zdravie na prvom mieste

Neriskujeme! Naše produkty vyrábame výhradne zo sóje, ktorá nie je geneticky modifikovaná.

V súčasnosti neexistuje žiadny dôkaz, či má konzumácia geneticky modifikovaného krmiva negatívny vplyv na kvalitu výrobkov zo živočíšneho priemyslu (mäso, mlieko vajce, atď.). Vedecká obec sa nezhoduje ani v tom, či konzumácia takýchto výrobkov má vplyv na zdravie ľudí. Dopyt po geneticky nemodifikovaných potravinách však napriek tomu rastie a najväčším kontaminantom je v tomto smere práve sója.

Jedným z najväčších problémov pri pestovaní sóje je boj so škodlivými burinami. Genetickými modifikačnými procesmi sa preto vyšľachtili odrody sóje, ktoré sú odolné voči herbicídom. Tie sú neslávne známe ako odrody GMO (Genetically modified organism). V súčasnosti neexistuje vo vedeckej obci zhoda o účinkoch genetickej modifikácie na zdravie ľudí. Pre možné riziká sme sa rozhodli vyrábať produkty výhradne z geneticky nemodifikovaných surovín (Non-GMO). A to napriek tomu, že mnohé spoločnosti pre znižovanie nákladov siaha práve po geneticky modifikovanej sóji.

Správy - Informácie