Na stiahnutie

SK – SoyProFat MAX – NIR

platnosť od: 09.06.2020

SK – SoyProFat

platnosť od: 12.04.2021

HU – SoyProFat MAX – NIR

platnosť od: 09.06.2020

HU – SoyProFat

platnosť od: 12.04.2021

EN – SoyProFat MAX – NIR

platnosť od: 09.06.2021

EN – SoyProFat MAX

platnosť od: 27.05.2021

EN – SoyProFat

platnosť od: 12.04.2021

EN – Soybean oil, dioxin and PCB analyses report 16.06.2020

platnosť od: 15.7.2020

EN – SGS refined oil full 12.05.2021

platnosť od: 12.05.2021