Downloads

SK – Kúpna zmluva: SoyProFat MAX

valid from: 24.06.2020

SK – Kúpna zmluva: SoyProFat

valid from: 24.06.2020

SK – Kúpna zmluva: Lisovaný sójový olej bez GMO

valid from: 06.07.2020

HU – Áru adásvételi szerződés: Szójaolaj

valid from: 06.07.2020

HU – Áru adásvételi szerződés: SoyProFat MAX

valid from: 06.07.2020

HU – Áru adásvételi szerződés: SoyProFat

valid from: 06.07.2020

EN – Contract for SoyProFat MAX

valid from: 06.07.2020

EN – Contract for SoyProFat

valid from: 06.07.2020

EN – Contract for soybean oil

valid from: 06.07.2020